Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od Ciebie, mówi Pan.
- Księga Proroka Izajasza 54, 10

AktualnościWitamy na stronie duszpasterstwa osób rozwiedzionych i pozostających
w separacji przy Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli w Warszawie, ul. Rakowiecka 61


* * * * * *

NAJBLIŻSZE SPOTKANIE GRUPY :

WTOREK, 21-go WRZEŚNIA 2021,

godzina 18.45, Sala Betlejem.


Spotkania każdej grupy odbywają się w domu parafialnym (wejście od ul. Rakowieckiej 61, na prawo od głównego wejścia do Sanktuarium) w sali "Betlejem".


******

Kontakt do duszpasterza:

ks. Maciej Tomaszewski SJ
tel. kom. 797 907 561
e-mail: M.Tomaszewski@jezuici.pl


*****

Materiał filmowy


Wierność jest możliwa

 

My Wy Oni - Rozwód i co dalej?

 

Zob. także:


Internetowe Forum Pomocy Sychar


www.sychar.alleluja.pl


Grupa wsparcia dla kobiet po rozstaniu